Polítiques de privacitat

La informació que es recopila en aquesta web té com a únic objectiu gestionar la preinscripció (i posterior inscripció al concurs. Es pot fer ús dels drets de retificació o cancel·lació a l'adreça certamencoralbinissalem@gmail.com